Glass Globe 2015 / Glazen Globe

‘De duik/The dive’ by author Sjoerd Kuyper and  illustrator Sanne te Loo was awarded with the Glass Globe 2015. The biannual  prize from the Royal Geographical Society (KNAG) was awarded during the annual Education Day for geographers.
The Glass Globe is being awarded  to the best children’s book in which attention is paid to a geography topic. 
The jury: ”Author Sjoerd Kuyper and illustrator Sanne te Loo sing praise to Curaçao. This book makes us happy. The contrast between the warm, magical world of tropic Curaçao and the sober and business in the Netherlands has been wonderfully illustrated.” The jury praised the impressive research by Sjoerd Kuyper and his the various writing styles that feel as “poetic prose”. The illustrations by Sanne te Loo “not only ensure a real geographic value of the book, but also a real work of art.”
‘The dive’, published by Lemniscaat, also won the Vlag en Wimpel Prize and was shortlisted for the prestigious Woutertje Pieterse Prize.


‘De duik’ van Sjoerd Kuyper en Sanne te Loo is bekroond met de Glazen Globe 2015. De tweejaarlijkse jeugdboekenprijs van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) wordt vandaag uitgereikt tijdens de jaarlijkse onderwijsdag voor geografen.

De Glazen Globe, een initiatief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap, wordt al 25 jaar iedere twee jaar uitgereikt aan het beste jeugdboek waarin aandacht wordt geschonken aan een aardrijkskundig onderwerp. De winnaar ontvangt een glazen wereldbol.
De jury: ´De schrijver Sjoerd Kuyper en illustrator Sanne te Loo brengen in dit meesterwerk een ode aan Curaçao. Van dit boek worden we gelukkig.´

In De duik wordt volgens de jury van de Glazen Globe ´de tegenstelling tussen de warme, magische wereld van Curaçao en het nuchtere en zakelijke van Nederland prachtig geïllustreerd.´ De jury prijst de ´indrukwekkende´ research van Sjoerd Kuyper en de manier waarop de diverse schrijfstijl ´voelt als poëtische proza, ofwel pure kunst.´ De illustraties van Sanne te Loo zorgen volgens de jury ´niet alleen voor een echte geografische meerwaarde van het boek, maar ook voor een echt kunstwerk.´

De duik (Lemniscaat) sleepte dit jaar ook al een Vlag en Wimpel van de Griffeljury en een nominatie voor de Woutertje Pieterse Prijs in de wacht.

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap

glazen_globe_nieuw_05