New book ‘Ieber en Knoert’

New book!

Een heel nieuw boek, met een nieuwe techniek gemaakt, met een nieuwe uitgever en met twee vriendelijke monsters als hoofdfiguren. Ik had zin om iets heel anders te maken!

Scamp has caught a bird. He goes to see his friend Whopper and says he wants to keep the bird. But Whopper thinks that birds belong in nature and sets Scamp’s bird free. Disappointed, Scamp decides to set Whopper’s cactus free; after all, it also belongs in nature. And that, in turn, makes Whopper very sad. Scamp and Whopper’s friendship is really put to the test…

 

Ieder heeft een vogel gevangen. Maar zijn grote vriend Knoert vindt dat vogels in de natuur horen en laat de vogel vrij. Teleurgesteld en een beetje boos besluit Ieber daarop ook de cactus van Knoert maar vrij te laten; die hoort immers ook in de natuur. De vriendschap van Ieber en Knoert wordt behoorlijk op de proef gesteld…