Exhibition in the Oba / Expositie in de Oba

In the Amsterdam Public Library, the Oba, you can visit an exhibition of my sketches and original illustrations from the two books ‘Ieber & Knoert’ and ‘De jongen die met de dieren schaatste’. You are welcome to see it from 10 January until 2 March 2019 at the section of children’s books.

Especially for children I will give a workshop at 13 and 22 February. Together we make colorful birds for the giant cactus.

In de openbare bibliotheek van Amsterdam, de Oba, is een expositie van mijn schetsen en originele illustraties te zien van de twee boeken’ Ieber & Knoert’ en ‘De jongen die met de dieren schaatste’. Te zien van 10 januari tot 2 maart 2019 op de jeugdafdeling.

Speciaal voor kinderen zal ik een workshop geven op 13 en 22 februari. Samen maken maken we kleurrijke vogels voor de reuze cactus